Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ACHIMOV IVAN muncitor Serviciu serviciul de alimentare cu apă și canalizare -
2 ADOCHIEI ION muncitor Serviciu serviciul de alimentare cu apă și canalizare -
3 ALEXE MARIA asistent personal Compartiment asistență socială -
4 AVERIAN IULIAN referent asistent Compartiment asistență socială da
5 CARACUDA DUMITRU agent Compartiment administrativ și servicii publice -
6 CHIRILĂ VASA guard Compartiment administrativ și servicii publice -
7 DAVIDOV ADRIAN şofer Compartiment administrativ și servicii publice -
8 DUMITRICĂ LEONID șef s.v.s.u. Serviciu voluntar pentru situații de urgență -
9 EVDOCHIM CHIRILĂ agent Compartiment administrativ și servicii publice -
10 GAVRILĂ ŞTEFAN agent Compartiment administrativ și servicii publice -
11 GUREI RODICA VALENTINA asistent medical comunitar Compartiment asistență medicală comunitară -
12 HARALAMBIE GRIGORE administrator Serviciu serviciul de alimentare cu apă și canalizare -
13 HARALAMBIE VALENTIN secretar general al comunei secretar general al comunei da
14 ISAI ŞTEFAN agent Compartiment asistență socială -
15 MACAR IRINA referent superior Compartiment registru agricol da
16 MUNTEANU FĂNICA contabil principal Compartiment financiar-contabil da
17 NECULAI OLGA bibliotecar Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural -
18 NEŢER GHEORGHE agent Compartiment administrativ și servicii publice -
19 NICHITA ŞTEFAN asistent personal Compartiment asistență socială -
20 NIŢĂ GEORGETA contabil Serviciu serviciul de alimentare cu apă și canalizare -
21 NOVAC NINA asistent personal Compartiment asistență socială -
22 PETRO FEODOR referent superior Compartiment financiar-contabil da
23 RADION DANIELA referent superior Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului da
24 TELEUCĂ MIRELA-IRINA consilier achiziții publice asistent Compartiment achiziții publice da
25 TUDOR DORINA asistent personal Compartiment asistență socială -
26 TURTOI LUCIA referent superior Compartiment financiar-contabil da
27 VASILE FEDEA şofer Compartiment administrativ și servicii publice -