>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA SLAVA CERCHEZĂ
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul serviciul de alimentare cu apă și canalizare
cc(1,0) ce(3,0)
 
Compartimentul asistență medicală comunitară
ce(1,0)
 
Compartimentul financiar-contabil
pe(3,0)
 
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului
pe(1,0)
 
     
                      
 
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
cc(1,0) ce(0,3)
 
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
             
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
           
                      
 
           
Compartimentul asistență socială
pe(1,0) ce(5,0)
             
Compartimentul biblioteca comunala și căminul cultural
ce(1,0)
 
                                        
 
                                   
Compartimentul administrativ și servicii publice
ce(7,0)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2021-02-15): Anexa 1 la HCL 54/2020

Organigrama serviciului voluntar pentru situații de urgență
ultima publicare (2021-02-15): Anexa 3 la HCL 54/2020

Organigrama serviciului serviciul de alimentare cu apă și canalizare
ultima publicare (2021-02-15): Anexa 5 la HCL 54/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 7, vacante 0)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 2, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 17, vacante 3)
 
TOTAL  posturi:  32 (ocupate 29, vacante 3)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI SLAVA CERCHEZĂ
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 54/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     IVAN IGNAT    
2 viceprimar                     SEREEV VALENTIN    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         HARALAMBIE VALENTIN 5  
Compartiment financiar-contabil
4       contabil I principal S MUNTEANU FĂNICA 5  
5       referent III superior M PETRO FEODOR 5  
6       referent III superior M TURTOI LUCIA 5  
Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
7       referent III superior S RADION DANIELA 5  
Compartiment achiziții publice
8       consilier achiziții publice I asistent S TELEUCĂ MIRELA-IRINA 4  
Compartiment biblioteca comunala și căminul cultural
9       bibliotecar 5 M NECULAI OLGA 5  
Compartiment administrativ și servicii publice
10       şofer 5 M DAVIDOV ADRIAN 5  
11       şofer 5 M VASILE FEDEA 5  
12       guard 5 G CHIRILĂ VASA 5  
13       agent 5 G CARACUDA DUMITRU 5  
14       agent 5 G EVDOCHIM CHIRILĂ 5  
15       agent 5 G GAVRILĂ ŞTEFAN 5  
16       agent 5 G NEŢER GHEORGHE 5  
Compartiment asistență medicală comunitară
17       asistent medical comunitar 1 S GUREI RODICA VALENTINA 3  
Compartiment registru agricol
18       referent III superior M MACAR IRINA 5  
Compartiment asistență socială
19       referent III asistent M AVERIAN IULIAN 4  
20       agent 5 G ISAI ŞTEFAN 5  
21       asistent personal 1 G ALEXE MARIA 1  
22       asistent personal 1 G NICHITA ŞTEFAN 1  
23       asistent personal 1 G TUDOR DORINA 5  
24       asistent personal 1 G NOVAC NINA 3  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 8
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 14
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 14
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 7
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 24
IVAN IGNAT
primar

      LS